แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ประกอบด้วย เลือก
ประกอบด้วย เลือก
ประกอบด้วย เลือก
ประกอบด้วย เลือก
หน้า 
 จาก 41
Records 6 ถึง 10 จาก 205
ลำดับที่
ประเภทหลัก
ประเภทย่อย
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
อำเภอ
ตำบล
รูป
สถานที่สำคัญ สถานที่สำคัญ ประตูช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
สถานที่สำคัญ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ (วัดโพธิ์น้อย) เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดดับภัย เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดดวงดี เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ