ลำดับที่
ประเภทหลัก
ประเภทย่อย
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
อำเภอ
ตำบล
รูป
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ หอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
สถานที่สำคัญ สถานที่สำคัญ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
สถานที่สำคัญ สถานที่สำคัญ เสาอินทขิล เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
สถานที่สำคัญ สถานที่สำคัญ ประตูสวนดอก เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
สถานที่สำคัญ สถานที่สำคัญ ประตูช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
สถานที่สำคัญ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ (วัดโพธิ์น้อย) เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดดับภัย เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดดวงดี เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดกู่เต้า เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดเชียงมั่น เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดเชียงยืน เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดพันอ้น เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ถนนคนเดินท่าแพ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดพระสิงห์วรวิหาร เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดพวกหงษ์ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดพันเตา เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดหมื่นเงินกอง เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดเจดย์หลวงวรวิหาร เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ ศูนย์หัตถกรรมชาวเขา เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดศรีสุพรรณ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์
สถานที่สำคัญ สถานที่สำคัญ ประตูสวนปรุง เมืองเชียงใหม่ หายยา
สถานที่สำคัญ สถานที่สำคัญ ประตูเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดบุพพาราม เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดอู่ทรายคำ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดแสนฝาง เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย
สถานที่สำคัญ สถานที่สำคัญ ประตูท่าแพ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดชัยมงคล เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดช่างฆ้อง เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดอุปคุต เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดลอยเคราะห์ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน
สถานที่สำคัญ พิพิธภัณฑ์ Art in Paradise Chiang Mai เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดเกตการาม เมืองเชียงใหม่ วัดเกตุ
สถานที่สำคัญ สถานที่สำคัญ อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ เมืองเชียงใหม่ วัดเกตุ
สถานที่สำคัญ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
สถานที่สำคัญ พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ชาวเขา เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดเจดีย์เจ็ดยอด เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร พระบรมธาตุดอยสุเทพ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เมืองเชียงใหม่ สุเทพ
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตก น้ำตกห้วยแก้ว เมืองเชียงใหม่ สุเทพ
สถานที่สำคัญ พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์รถโบราณ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ
สถานที่สำคัญ พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดพระธาตุดอยคำ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดสวนดอก (วัดบุปผาราม) เมืองเชียงใหม่ สุเทพ
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สวนสัตว์เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดอุโมงค์ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยาน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จอมทอง บ้านหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตก น้ำตกผาดอกเสี้ยว จอมทอง บ้านหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตก น้ำตกวชิรธาร จอมทอง บ้านหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตก น้ำตกวังควาย จอมทอง บ้านหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตก น้ำตกสิริธาร จอมทอง บ้านหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตก น้ำตกสิริภูมิ จอมทอง บ้านหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตก น้ำตกแม่กลาง จอมทอง บ้านหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตก น้ำตกแม่ยะ จอมทอง บ้านหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริ จอมทอง บ้านหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จอมทอง บ้านหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน จอมทอง บ้านหลวง
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ จอมทอง บ้านหลวง
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร พระมหาธาตุนภเมทนีดล  จอมทอง บ้านหลวง
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จอมทอง ดอยแก้ว
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตก น้ำตกห้วยทรายเหลือง แม่แจ่ม ช่างเคิ่ง
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตก น้ำตกแม่ปาน แม่แจ่ม ช่างเคิ่ง
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ น้ำแม่ออกฮู แม่แจ่ม ช่างเคิ่ง
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดพุทธเอ้น แม่แจ่ม ช่างเคิ่ง
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านป่าปงเปียง แม่แจ่ม ช่างเคิ่ง
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดกองกาน แม่แจ่ม แม่ศึก
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง แม่แจ่ม แม่ศึก
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดป่าแดด แม่แจ่ม ท่าผา
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดยางหลวง แม่แจ่ม ท่าผา
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ดอยหลวงเชียงดาว เชียงดาว เชียงดาว
สถานที่ท่องเที่ยว ถ้ำ ถ้ำเชียงดาว เชียงดาว เชียงดาว
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดถ้ำผาปล่อง เชียงดาว เชียงดาว
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติผาแดง เชียงดาว เมืองนะ
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตก น้ำตกศรีสังวาลย์ เชียงดาว เมืองนะ
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ บ่อน้ำร้อนโป่งอ่าง เชียงดาว เมืองนะ
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว บ้านอรุโณทัย เชียงดาว เมืองนะ
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดอรัญจอมเมฆ (วัดพระธาตุสามเงา) เชียงดาว แม่นะ
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ดอยแม่ตะมาน เชียงดาว แม่นะ
สถานที่สำคัญ สถานที่สำคัญ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ เชียงดาว เมืองงาย
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก เชียงดาว ปิงโค้ง
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ดอยค้ำฟ้า (หน่วยจัดการต้นน้ำแม่งาย) เชียงดาว ทุ่งข้าวพวง
สถานที่สำคัญ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล ดอยสะเก็ด เชิงดอย
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดอยสะเก็ด ป่าเมี่ยง
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เทพเสด็จ
สถานที่ท่องเที่ยว เขื่อน เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ดอยสะเก็ด ลวงเหนือ
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ วนอุทยานน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี แม่แตง แม่หอพระ
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตก น้ำตกหมอกฟ้า แม่แตง สบเปิง
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สถานีวิจัยและส่งเสริมกาแฟอรา-บิก้าแม่หลอด แม่แตง สบเปิง
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา แม่แตง บ้านเป้า
สถานที่ท่องเที่ยว เขื่อน อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล แม่แตง บ้านเป้า
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำพุร้อน น้ำพุร้อนโป่งเดือด แม่แตง ป่าแป๋
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ แม่แตง เมืองก๋าย
สถานที่ท่องเที่ยว จุดชมวิว จุดชมวิวดอยกิ่วลม แม่แตง กื้ดช้าง
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง แม่แตง กื้ดช้าง
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปางช้างแม่แตง แม่แตง กื้ดช้าง
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน แม่แตง อินทขิล
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว คุ้มเสือแม่ริม แม่ริม ริมใต้
สถานที่สำคัญ พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ แม่ริม ริมใต้
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว เมจิก แลนด์ แม่ริม ริมใต้
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดพระพุทธบาทสี่รอย แม่ริม สะลวง
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตก น้ำตกตาดหมอก แม่ริม แม่แรม
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตก น้ำตกแม่สา แม่ริม แม่แรม
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย แม่ริม แม่แรม
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ม่อนแจ่ม แม่ริม แม่แรม
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปางช้างแม่สา แม่ริม แม่แรม
สถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์แมลงสยาม แม่ริม แม่แรม
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนองุ่นอีเดน แม่ริม แม่แรม
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา สะเมิง สะเมิงใต้
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สถานีเกษตรหลวงปางดะ สะเมิง สะเมิงใต้
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ไร่นภ ภูผา สะเมิง สะเมิงใต้
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ สะเมิง สะเมิงเหนือ
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติขุนขาน สะเมิง แม่สาบ
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ดอยม่อนอังเกตุ สะเมิง ยั้งเมิน
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ฝาง โป่งน้ำร้อน
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำพุร้อน บ่อน้ำพุร้อนฝาง ฝาง ม่อนปิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ฝาง แม่งอน
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ดอยอ่างขาง ฝาง แม่งอน
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ไร่ชา 2000 ฝาง แม่งอน
สถานที่ท่องเที่ยว จุดชมวิว ดอยปู่หมื่น แม่อาย แม่สาว
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม แม่อาย ท่าตอน
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดท่าตอน แม่อาย ท่า
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง พร้าว แม่แวน
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ดอยแม่ปั๋ง พร้าว แม่ปั๋ง
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดดอยแม่ปั๋ง พร้าว แม่ปั๋ง
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ดอยม่อนล้าน พร้าว ป่าไหน่
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล พร้าว โหล่งขอด
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดพระธาตุกลางใจเมือง พร้าว สันทราย
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำพุร้อน น้ำพุร้อนบ้านหนองครก พร้าว สันทราย
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร เวียงท่ากาน สันป่าตอง บ้านกลาง
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดศรีนวรัฐ (วัดทุ่งเสี้ยว) สันป่าตอง บ้านกลาง
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดป่าเจริญธรรม สันป่าตอง ยุหว่า
สถานที่ท่องเที่ยว ตลาดนัด ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด สันป่าตอง ยุหว่า
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดสันคอกช้าง สันป่าตอง แม่ก๊า
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดพระบาทยั้งหวีด สันป่าตอง มะขุนหวาน
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดน้ำบ่อหลวง (วนาราม) สันป่าตอง น้ำบ่อหลวง
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดท่าจำปี สันป่าตอง ทุ่งสะโตก
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บ้านหัตถกรรมบ่อสร้าง สันกำแพง ต้นเปา
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว Tube Trek Water Park Chiangmai สันกำแพง ต้นเปา
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ บ้านจ๊างนัก สันกำแพง แช่ช้าง
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วัดป่าตึง สันกำแพง ออนใต้
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง สันทราย หนองแย่ง
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดดอยแท่นพระผาหลวง สันทราย ป่าไผ่
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านโปง สันทราย ป่าไผ่
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ สันทราย ป่าไผ่
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดพระธาตุจอมกิตติ สันทราย แม่แฝก
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ บ้าน 100 อัน 1000 อย่าง หางดง หารแก้ว
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ชุมชนบ้านไร่กองขิง หางดง หนองควาย
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดอินทราวาส (ต้นเกว๋น) หางดง หนองควาย
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง หางดง หนองควาย
สถานที่ท่องเที่ยว สวนสัตว์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี หางดง หนองควาย
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตก น้ำตกแก้วตาช้าง หางดง บ้านปง
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง หางดง บ้านปง
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว หางดง น้ำแพร่
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติออบขาน หางดง น้ำแพร่
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่ หางดง น้ำแพร่
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย หางดง ขุนคง
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติออบหลวง ฮอด หางดง
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ผาวิ่งชู้ ฮอด ฮอด
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติแม่โถ ฮอด บ่อสลี
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว ฮอด บ่อหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ ทะเลสาบดอยเต่า ดอยเต่า ท่าเดื่อ
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง ดอยเต่า ท่าเดื่อ
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดพระพุทธบาทตะเมาะ ดอยเต่า โปงทุ่ง
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ดอยม่อนจอง อมก๋อย ม่อนจอง
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดกู่พฤกษาราม อมก๋อย ม่อนจอง
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยจิโน อมก๋อย อมก๋อย
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดจอมแจ้ง อมก๋อย แม่ตื่น
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร เวียงกุมกาม สารภี ท่าวังตาล
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดพระนอนหนองผึ้ง สารภี หนองผึ้ง
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ สารภี ยางเนิ้ง
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว วังมัจฉาพญาชมภู สารภี ชมภู
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตก น้ำตกแม่หาด เวียงแหง เปียงหลวง
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดพระธาตุแสนไห เวียงแหง แสนไห
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บ้านไม้หอมฮิโนกิไชยปราการ ไชยปราการ ปงตำ
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ไชยปราการ ศรีดงเย็น
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดถ้ำตับเตา ไชยปราการ ศรีดงเย็น
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดป่าไม้แดง หรือ วัดพระเจ้าพรหมมหาราช ไชยปราการ หนองบัว
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสูน ไชยปราการ หนองบัว
สถานที่ท่องเที่ยว เขื่อน เขื่อนแม่ทะลบหลวง ไชยปราการ แม่ทะลบ
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง แม่วาง แม่วิน
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก แม่วาง แม่วิน
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตก น้ำตกแม่สะป๊อก แม่วาง แม่วิน
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) แม่วาง แม่วิน
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตก น้ำตกแม่วาง แม่วาง แม่วิน
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว แม่วาง ดอนเปา
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตก น้ำตกธารทอง แม่ออน ออนเหนือ
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตก น้ำตกแม่ลาย แม่ออน บ้านสหกรณ์
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำพุร้อน น้ำพุร้อนสันกำแพง แม่ออน บ้านสหกรณ์
สถานที่ท่องเที่ยว ปีนเขา หน้าผาม้าผยศ แม่ออน บ้านสหกรณ์
สถานที่ท่องเที่ยว ถ้ำ ถ้ำเมืองออน แม่ออน บ้านสหกรณ์
สถานที่ท่องเที่ยว จุดชมวิว จุดชมวิวดอยล้าน (กิ่วฝิ่น) แม่ออน ห้วยแก้ว
สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตก น้ำตกแม่กำปอง แม่ออน ห้วยแก้ว
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ผาน้ำลอด แม่ออน ห้วยแก้ว
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก แม่ออน ห้วยแก้ว
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติแม่วาง ดอยหล่อ สันติสุข
สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ ผาช่อ ดอยหล่อ สันติสุข
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ ดอยหล่อ ยางคราม
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดม่อนห้วยแก้ว ดอยหล่อ ดอยหล่อ
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดพระธาตุดอยน้อย ดอยหล่อ ดอยหล่อ
สถานที่สำคัญ วัด/โบสถ์/วิหาร วัดจันทร์ กัลยาณิวัฒนา บ้านจันทร์
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ กัลยาณิวัฒนา บ้านจันทร์