ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เรียงตาม 
เลือกรายการ
เลือกรายการ
หน้า 
 จาก 2
Records 1 ไปยัง 4 จาก 6
จังหวัด
ปี
ผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแลฯ
350 2560 1,682
350 2559 1,066
350 2558 1,551
350 2557 1,599
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.