ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ในปี 2558 และ 2559 มีการตรวจคัดกรองสุขาพผู้สูงอายุ 1 คน มากกว่า 1 รายการ
เรียงตาม 
เลือกรายการ
เลือกรายการ
หน้า 
 จาก 2
Records 1 ไปยัง 4 จาก 5
จังหวัด
ปี
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ
350 2560 235,337
350 2559 178,101
350 2558 286,893
350 2557 163,427
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.