ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ในปี 2558 และ 2559 มีการตรวจคัดกรองสุขาพผู้สูงอายุ 1 คน มากกว่า 1 รายการ
เรียงตาม 
เลือกรายการ
เลือกรายการ
Records 1 ไปยัง 4 จาก 4
จังหวัด
ปี
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ
350 2559 538,140
350 2558 286,893
350 2557 163,427
350 2556 168,637
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.