ที่มา : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรียงตาม 
Records 1 ไปยัง 4 จาก 4
จังหวัด
ปี
จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะ
ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก
จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจน
และมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน
เชียงใหม่ 2559 3,538 145
เชียงใหม่ 2558 1,839 1,839
เชียงใหม่ 2557 1,668 1,668
เชียงใหม่ 2556 1,818 1,818
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.