ที่มา : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรียงตาม 
หน้า 
 จาก 2
Records 1 ไปยัง 4 จาก 5
จังหวัด
ปี
จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะ
ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก
จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจน
และมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน
เชียงใหม่ 2560 5,972 303
เชียงใหม่ 2559 3,538 145
เชียงใหม่ 2558 1,839 1,839
เชียงใหม่ 2557 1,668 1,668
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.