ที่มา : ปกครองจังหวัดเชียงใหม่
เรียงตาม 
เลือกรายการ
เลือกรายการ
Records 1 ไปยัง 4 จาก 4
จังหวัด
ปี
วัยเด็ก
วัยทำงาน
ผู้สูงอายุ
ประชากรสูงอายุ
60 ปี ขึ้นไป (ชาย)
ประชากรสูงอายุ
60 ปี ขึ้นไป (หญิง)
อัตราส่วนการเป็นภาระวัยสูงอายุ
350 2559 253,294 1,192,222 291,149 132,996 158,153 24.4
350 2558 274,206 1,176,884 277,152 127,368 149,784 23.5
350 2557 264,381 1,139,572 274,331 129,378 144,953 24.1
350 2556 265,028 1,158,214 243,646 112,225 131,421 21.0
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.