ที่มา : ปกครองจังหวัดเชียงใหม่
เรียงตาม 
เลือกรายการ
เลือกรายการ
หน้า 
 จาก 2
Records 5 ไปยัง 5 จาก 5
จังหวัด
ปี
ประชากรรวม
ประชากรชาย
ประชากรหญิง
จำนวนบ้าน
เชียงใหม่ 2555 1,655,642 806,720 848,922  
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.