ที่มา : ปกครองจังหวัดเชียงใหม่
เรียงตาม 
เลือกรายการ
เลือกรายการ
หน้า 
 จาก 2
Records 5 ไปยัง 5 จาก 5
จังหวัด
ปี
ประชากรรวม
ประชากรชาย
ประชากรหญิง
จำนวนบ้าน
เชียงใหม่ 2556 1,666,888 811,759 855,129 713,053
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.