ที่มา : ปกครองจังหวัดเชียงใหม่
เรียงตาม 
เลือกรายการ
เลือกรายการ
จังหวัด
ปี
ประชากรรวม
ประชากรชาย
ประชากรหญิง
จำนวนบ้าน
เชียงใหม่ 2559 1,736,665 843,386 893,279 768,855
เชียงใหม่ 2558 1,728,242 840,412 887,830 751,765
เชียงใหม่ 2557 1,678,284 816,620 861,664 732,313
เชียงใหม่ 2556 1,666,888 811,759 855,129 713,053
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.