ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เรียงตาม 
เลือกรายการ
Records 1 ไปยัง 4 จาก 4
จังหวัด
ปี
ร้านอาหารที่ได้รับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข
เชียงใหม่ 2559 3,187
เชียงใหม่ 2558 3,215
เชียงใหม่ 2557 3,215
เชียงใหม่ 2556 3,303
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.