ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เรียงตาม 
เลือกรายการ
หน้า 
 จาก 2
Records 1 ไปยัง 4 จาก 5
จังหวัด
ปี
ร้านอาหารที่ได้รับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข
เชียงใหม่ 2560 3,192
เชียงใหม่ 2559 3,187
เชียงใหม่ 2558 3,215
เชียงใหม่ 2557 3,215
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.