ที่มา : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
เรียงตาม 
หน้า 
 จาก 2
Records 1 ไปยัง 4 จาก 6
จังหวัด
ปี
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านการท่องเที่ยว
เชียงใหม่ 2559 2,567,545
เชียงใหม่ 2558 11,467,600
เชียงใหม่ 2557 6,900,000
เชียงใหม่ 2556 8,000,000
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.