ที่มา : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานปกครองจังหวัดเชียงใหม่
เรียงตาม 
เลือกรายการ
หน้า 
 จาก 2
Records 1 ไปยัง 4 จาก 6
จังหวัด
ปี
โรงแรม
ที่พัก
รวมโรงแรม/ที่พักที่จดทะเบียน
จำนวนโรงแรม/ที่พักที่ได้รับรองมาตรฐาน
เชียงใหม่ 2560 2,315 2,236 79 954
เชียงใหม่ 2559 6,908 6,794 114 731
เชียงใหม่ 2558 9,686 9,545 141 743
เชียงใหม่ 2557 1,640 1,611 29 701
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.