ที่มา :สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เรียงตาม 
เลือกรายการ
หน้า 
 จาก 2
Records 1 ไปยัง 4 จาก 6
จังหวัด
ปี
จำนวนโรงสี
ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ 2555 72 49
เชียงใหม่ 2556 77 49
เชียงใหม่ 2557 77 49
เชียงใหม่ 2558 78 49
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.