เรียงตาม 
เลือกรายการ
เลือกรายการ
Records 1 ไปยัง 4 จาก 4
จังหวัด
ปี
ต้นทุนในการปลูกข้าว
เชียงใหม่ 2559 5,008
เชียงใหม่ 2558 4,990
เชียงใหม่ 2557 5,760
เชียงใหม่ 2556 5,820
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.