ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
เรียงตาม 
เลือกรายการ
เลือกรายการ
หน้า 
 จาก 2
Records 1 ไปยัง 4 จาก 5
จังหวัด
ปี
จำนวนผลลิตข้าว
ข้าวนาปี
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (ก.ก.)
ข้าวนาปรัง
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (ก.ก.)
เชียงใหม่ 2559/60 308,718 269,825 620 38,893 622
เชียงใหม่ 2558/59 338,281 262,959 619 75,322 659
เชียงใหม่ 2557/58 410,426 282,592 627 127,834 671
เชียงใหม่ 2556/57 450,994 305,277 664 145,717 670
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.