Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in C:\xampp\htdocs\mischm2018\chart\phpmailer5223\PHPMailerAutoload.php on line 45
ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ จังหวัดเชียงใหม่
ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
เรียงตาม 
เลือกรายการ
เลือกรายการ
หน้า 
 จาก 2
Records 1 ไปยัง 4 จาก 5
จังหวัด
ปี
จำนวนผลลิตข้าว
ข้าวนาปี
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (ก.ก.)
ข้าวนาปรัง
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (ก.ก.)
เชียงใหม่ 2559 308,718 269,825 613 38,893 585
เชียงใหม่ 2558 338,281 262,959 612 75,322 655
เชียงใหม่ 2557 410,426 282,592 620 127,834 677
เชียงใหม่ 2556 450,994 305,277 639 145,717 662
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.