ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
เรียงตาม 
เลือกรายการ
หน้า 
 จาก 2
Records 1 ไปยัง 4 จาก 5
จังหวัด
ปี
รวมผลลิตข้าว
ผลลิตข้าวนาปี
ผลลิตข้าวนาปรัง
เชียงใหม่ 2559 386,756 272,735 114,021
เชียงใหม่ 2558 338,281 262,959 75,322
เชียงใหม่ 2557 410,426 282,592 127,834
เชียงใหม่ 2556 450,994 305,277 145,717
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.