เรียงตาม 
เลือกรายการ
Records 1 ไปยัง 3 จาก 3
จังหวัด
ปี
ข้าวนาปี
เชียงใหม่ 2557 58,584
เชียงใหม่ 2558 59,064
เชียงใหม่ 2559 73,568
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.