ที่มา : สำนักงานโครงการชลประทานเชียงใหม่
เรียงตาม 
เรียงตาม 
เรียงตาม 
เลือกรายการ
หน้า 
 จาก 2
Records 1 ไปยัง 4 จาก 5
จังหวัด
ปี
รวมทั้งสิ้น
รวมพื้นที่ปลูกข้าว
ในเขตชลประทาน
พื้นที่ปลูกข้าวนาปี
(ในเขตชลประทาน)
พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง
(ในเขตชลประทาน)
รวมพื้นที่ปลูกข้าว
นอกเขตชลประทาน
พื้นที่ปลูกข้าวนาปี
(นอกเขตชลประทาน)
พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง
(นอกเขตชลประทาน)
เชียงใหม่ 2559 396,341 293,439 236,199 57,240 102,902 93,712 9,190
เชียงใหม่ 2558 481,080 452,796 353,022 99,774 28,284 13,094 15,190
เชียงใหม่ 2557 665,770 521,261 361,203 160,058 144,509 112,856 31,653
เชียงใหม่ 2556 717,805 551,371 379,244 172,127 166,434 118,378 48,056
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.