ที่มา : สำนักงานโครงการชลประทานเชียงใหม่
เรียงตาม 
เรียงตาม 
เรียงตาม 
เลือกรายการ
Records 1 ไปยัง 4 จาก 4
จังหวัด
ปี
รวมทั้งสิ้น
รวมพื้นที่ปลูกข้าว
ในเขตชลประทาน
พื้นที่ปลูกข้าวนาปี
(ในเขตชลประทาน)
พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง
(ในเขตชลประทาน)
รวมพื้นที่ปลูกข้าว
นอกเขตชลประทาน
พื้นที่ปลูกข้าวนาปี
(นอกเขตชลประทาน)
พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง
(นอกเขตชลประทาน)
เชียงใหม่ 2558 544,875 435,973 336,199 99,774 108,902 93,712 15,190
เชียงใหม่ 2557 647,827 513,080 353,022 160,058 134,747 103,094 31,653
เชียงใหม่ 2556 697,600 533,330 361,203 172,127 164,270 116,214 48,056
เชียงใหม่ 2555 692,215 547,691 379,244 168,447 144,524 118,378 26,146
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.