เรียงตาม 
เลือกรายการ
หน้า 
 จาก 2
Records 1 ไปยัง 4 จาก 6
ปี
รวม
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ขับขี่รถขณะเมาสุรา
ดัดแปลงสภาพรถ
ไม่มีใบอนุญาติขับขี่
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ขับรถเร็วเกินอัตรา
ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร
แซงในที่คับขัน
ขับรถย้อนศร
โทรขณะขับขี่
2559 133,332 67,505 6,358 3,336 41,685 8,225 3,096 1,082 526 478 1,041
2558 177,567 96,579 8,097 3,999 43,394 9,330 4,200 8,290 933 720 2,025
2557 105,253 40,693 6,541 1,298 29,556 6,618 5,784 11,455 367 766 2,175
2556 105,717 49,119 4,480 1,281 31,398 7,584 3,834 2,940 69 1,544 3,468
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.