เรียงตาม 
เลือกรายการ
หน้า 
 จาก 2
Records 1 ไปยัง 4 จาก 8
ปี
อัตราความชุกของโรคเสพติดสารเสพติด
2560 375.0
2559 349.1
2558 394.0
2557 508.5
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.