ที่มา : ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
เรียงตาม 
เลือกรายการ
Records 1 ไปยัง 2 จาก 2
ปี
รวมอาสาสมัคร
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
อาสาสมัครแจ้งข่าวอาชญากรรม
อาสาสมัครตำรวจบ้าน
อาสาสมัครตำรวจชุมชน
อาสาสมัครตำรวจ อปพร.
2559 14,330 245 6,188 379 7,518
2558 13,398 167 5,338 379 7,514
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.