เรียงตาม 
เรียงตาม 
เลือกรายการ
เลือกรายการ
Records 1 ไปยัง 1 จาก 1
จังหวัด
ปี
รวมพื้นที่ปลูกข้าวนาปี
รวมพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปี
พื้นที่เพาะปลูก(ในเขตชลประทาน)
(ข้าวนาปี)
พื้นที่เก็บเกี่ยว(ในเขตชลประทาน)
(ข้าวนาปี)
พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี
(นอกเขตชลประทาน)
พื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปี
(นอกเขตชลประทาน)
เชียงใหม่ 2559/60 440,005 435,248 440,005 435,248 - -
  2558/59 429,911 424,813 336,199 333,853 93,712 90,960
  2557/58 456,116 450,882 353,022 351,452 103,094 99,430
  2556/57 477,417 459,535 361,203 349,148 116,214 110,387
  2555/56 497,622 485,236 379,244 373,048 118,378 112,188
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.