เรียงตาม 
เลือกรายการ
เลือกรายการ
Records 1 ไปยัง 5 จาก 5
ด้าน
ปี
รายการสถิติทางการ
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
หน่วยนับ
ที่มา
เศรษฐกิจ 2556 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 4,747,887 คน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
เศรษฐกิจ 2557 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 6,064,177 คน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
เศรษฐกิจ 2558 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 6,451,283 คน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
เศรษฐกิจ 2559 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 6,721,819 คน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
เศรษฐกิจ 2560 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 7,261,793 คน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
©2019 Khajornt Rattanauree. All rights reserved.