เรียงตาม 
เลือกรายการ
Records 1 ไปยัง 5 จาก 5
ด้าน
ปี
รายการสถิติทางการ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
หน่วยนับ
ที่มา
สิ่งแวดล้อม 2556 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 522,846.0 ตัน/ปี สำนักงานสิ่งแวดล้อม ที่ 1
สิ่งแวดล้อม 2557 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 619,757.1 ตัน/ปี สำนักงานสิ่งแวดล้อม ที่ 1
สิ่งแวดล้อม 2558 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 602,875.7 ตัน/ปี สำนักงานสิ่งแวดล้อม ที่ 1
สิ่งแวดล้อม 2559 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 605,351.2 ตัน/ปี สำนักงานสิ่งแวดล้อม ที่ 1
สิ่งแวดล้อม 2560 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 605,352.5 ตัน/ปี สำนักงานสิ่งแวดล้อม ที่ 1
©2019 Khajornt Rattanauree. All rights reserved.