เรียงตาม 
เลือกรายการ
Records 1 ไปยัง 5 จาก 5
ด้าน
ปี
รายการสถิติทางการ
จำนวนประชากรทั้งจังหวัด
หน่วยนับ
ที่มา
สังคม 2556 จำนวนประชากรทั้งจังหวัด 1,666,888 คน กรมการปกครอง เชียงใหม่
สังคม 2557 จำนวนประชากรทั้งจังหวัด 1,678,284 คน กรมการปกครอง เชียงใหม่
สังคม 2558 จำนวนประชากรทั้งจังหวัด 1,728,242 คน กรมการปกครอง เชียงใหม่
สังคม 2559 จำนวนประชากรทั้งจังหวัด 1,735,762 คน กรมการปกครอง เชียงใหม่
สังคม 2560 จำนวนประชากรทั้งจังหวัด 1,746,840 คน กรมการปกครอง เชียงใหม่
©2019 Khajornt Rattanauree. All rights reserved.